Технолошки факултет

Апсорпциона јединица гас-течно (UOP7MkII), Gas Absorption Column, Armfield Limited, Bridge House, Енглеска

Лабораторија за процесно инжењерство Апсорпциона јединица састоји се од колоне висине 1,4 m, дијаметра 80 mm и подијељена је у двије секције. Колона је напуњена Рашиговим прстеновима промјера 15 mm. Електронски сензор притиска мјери пад притиска дуж колоне. Пумпа за транспорт течности омогућава проток у опсегу од 1-10 l/min. Сензори температуре мјере температуре гаса и […]

Апсорпциона јединица гас-течно (UOP7MkII), Gas Absorption Column, Armfield Limited, Bridge House, Енглеска Read More »

Екстракциона јединица течно – течно (UOP5MkII), Heat Exchanger, Armfield Limited, Bridge House, Енглеска

Лабораторија за процесно инжењерство Течно – течно екстракциона јединица састоји се од колоне висине 1,6 m, дијаметра 50 mm и сачињена је од стакла. Колона је напуњена Рашиговим прстеновима промјера 15 mm. Водена фаза кроз систем циркулише из 25 литарског напојног и повратног резервоара. Течност се транспортује пумпом чији је проток у опсегу од 50

Екстракциона јединица течно – течно (UOP5MkII), Heat Exchanger, Armfield Limited, Bridge House, Енглеска Read More »

Размјењивач топлоте (F1-21), Heat Exchanger, Armfield Limited, Bridge Hause, England

Лабораторија за процесно инжењерство Размјењивач топлоте, односно секција за анализу преноса топлоте састоји се од неколико подјединица: HT-33-Shell & Tube Heat Exchanger, HT-34-Jacked Vessel with Coil & Stirrer, HT-35-Cross Flow Heat Exchanger, HT-36-Tubular Heat Exchanger, HT-37-Plate Heat Exchanger . Систем је опремљен едукативним софтвером за праћење и управљање радом свих модула размјењивача топлоте. Користе се

Размјењивач топлоте (F1-21), Heat Exchanger, Armfield Limited, Bridge Hause, England Read More »

Лабораторијски реактор (F1-21), Laboratory Reactor, HiTec Zang GmbH, Њемачка

Лабораторија за процесно инжењерство Лабораторијски реактор представља полуаутоматизован систем. Састоји се од система за гријање и хлађење фирме Huber. Реакторска посуда је опремљена дуплим плаштом за гријање и хлађење, мjерачима температуре и pH вредности. Такође, у реактору се налази пропелерска мјешалица. Суд је спојен са двије дозирне посуде, као и за системом за дестилацију. Процесом

Лабораторијски реактор (F1-21), Laboratory Reactor, HiTec Zang GmbH, Њемачка Read More »

Демонстратор кавитације (F1-28), Cavitation Demonstration F1-28, Armfield Limited, Bridge House, Енглеска

Лабораторија за процесно инжењерство Апаратура се састоји од циркуларне Вентури цијеви, три Бурдонова манометра који мјере статички притисак контролног вентила на апаратури. Апаратура се користи за демонстрацију феномена кавитације, који настаје усљед наглих промјена брзине струјања флуида и притиска у цијевном воду. Усљед повећања брзине струјања, према Бернулијевој једначини притисак пада све док се не

Демонстратор кавитације (F1-28), Cavitation Demonstration F1-28, Armfield Limited, Bridge House, Енглеска Read More »

Апаратура за одређивање губитака у цјевној инфраструктури (F1-22), Energy Losses in Bends F1-22, Armfield Limited, Bridge House, Енглеска

Лабораторија за процесно инжењерство Апаратура је осмишљена тако да се анализирају одвојено енергетски губици у основној цјевној инфраструктури и то на мјестима наглог сужења и наглог проширења, на мјесту кољена и рачве. Други дио апаратуре је предвиђен за одређивање губитака у цјевном воду на коме се налази вентил. Апаратура је опремљена пијезометарским цијевима и диференцијалним

Апаратура за одређивање губитака у цјевној инфраструктури (F1-22), Energy Losses in Bends F1-22, Armfield Limited, Bridge House, Енглеска Read More »

Демонстратор мјерења протока (F1-21), Flow Meter Demonstration F1-21, Armfield Limited, Bridge House, Енглеска

Лабораторија за процесно инжењерство Апаратура се састоји од три врсте мјерача протока (мјерача са пригушном плочом, Вентури цијеви и ротаметра). Снабдјева се водом из хидрауличног стола, на чијем вентилу се подешава и проток. Апаратура се користи за поређење вриједности протока добијених коришћењем различитих врста мјерача. Контакт: email: sekretar@tfzv.ues.rs.ba   +387 56 260 190+387 56 261 072

Демонстратор мјерења протока (F1-21), Flow Meter Demonstration F1-21, Armfield Limited, Bridge House, Енглеска Read More »

Демонстратор Osborne-Reynolds-овог критеријума (F1-20), Osborne Reynolds Demonstrations F1-20, Armfield Limited, Bridge House, Енглеска

Лабораторија за процесно инжењерство Апаратура се се састоји од резервоара који је повезан са тест цијеви дужине 700 mm. Апаратура је повезана са хидрауличним столом помоћу кога се резервоар напаја водом, а пражњење резервоара се врши излазним вентилом на апаратури. Изнад резервоара налази се резервоар за дозирање маркер течности чија је улога да у тест

Демонстратор Osborne-Reynolds-овог критеријума (F1-20), Osborne Reynolds Demonstrations F1-20, Armfield Limited, Bridge House, Енглеска Read More »

Апаратура за одређивање губитака у цијевима (F1-18), Energy Losses in Pipes F1-18, Armfield Limited, Bridge House, Енглеска

Лабораторија за процесно инжењерство Ова апаратура се састоји од тест цијеви позициониране вертикално поред уређаја кроз коју може протицати вода директно из хидрауличног стола или из резервоара којим је апаратура опремљена. Извори воде омогућавају високе и ниске брзине струјања воде које се могу контролисати вентилом на излазу из тест цијеви. Апаратура је опремљена и живиним

Апаратура за одређивање губитака у цијевима (F1-18), Energy Losses in Pipes F1-18, Armfield Limited, Bridge House, Енглеска Read More »

Демонстратор истицања млаза кроз отвор и демонстратор профила млазнице (F1-17), Orrifice and Free Jet Flow (F1-17), Armfield Limited, Bridge House, Енглеска

Лабораторија за процесно инжењерство Апаратура F1-17 се састоји од резервоара који се напаја водом из хидрауличног стола. На резервоару се налази специјално профилисан отвор који омогућава подешавање млазнице. Са десне стране резервоара налази се панел са обиљеживачима на који се подешава милиметарски папир, помоћу којег се обиљежавају растојања појединих дијелова млаза од референтне тачке. Користи

Демонстратор истицања млаза кроз отвор и демонстратор профила млазнице (F1-17), Orrifice and Free Jet Flow (F1-17), Armfield Limited, Bridge House, Енглеска Read More »