Пољопривредни факултет

Вискозиметар Brooksfield/RVDV-I-Prime

Лабораторија за испитивање квалитета сточне хране Непрекидно захватање и приказ резултата, вискозност (cP ili mPa*s), температура ( 0 C или 0 F ), % Torque (обртна сила), брзина (rpm), приказ кориштеног вретена. Тачност мјерења обртне силе 1%, поновљивост мјерења 0,2%. Избор 18 ротационих брзина. Ауто-зеро функција.Уређај се користи за мјерење вискозности узорака различитог вискозитета (млијеко, […]

Вискозиметар Brooksfield/RVDV-I-Prime Read More »

Центрифуга Funke-Gerber/3670

Лабораторија за испитивање квалитета сточне хране Уређај има функцију аутоматског закључавања поклопца, као и дигитални тајмер за центрифугирање. Подесива температура од 10 C од собне температуре до 650 C. Капацитет 8 бутирометара, до 1350 о/min.Центрифуга са угаоним ротором користи се за одређивање бутирометријске масти по Gerber-у. Контакт: еmail: office@pof.ues.rs.ba Тел: +387(0)57 340 401 Тел: +387(0)57

Центрифуга Funke-Gerber/3670 Read More »

Мануелни систем за одређивање целулозе Gerhardt, Germany/FBS6

Лабораторија за испитивање квалитета сточне хране Уређај се састоји од грејне плоче, чаше, кондензатора, сталка са држачем, карусела.Fibrebag мануелни систем се користи за одређивање сирових влакана у сточној храни. Контакт: еmail: office@pof.ues.rs.ba Тел: +387(0)57 340 401 Тел: +387(0)57 342 701 http://www.pof.ues.rs.ba

Мануелни систем за одређивање целулозе Gerhardt, Germany/FBS6 Read More »

Калциметар Eijkelkamp/08.53

Лабораторија за контролу плодности земљишта Максималан број узорака 5. Опсег мјерења 0-200 g/kg. Одређивање се врши по Scheibler-овој методи.Калциметар је намјењен за истовремено одређивање саџаја карбоната у 5 узорака земљишта. Контакт: еmail: office@pof.ues.rs.ba Тел: +387(0)57 340 401 Тел: +387(0)57 342 701 http://www.pof.ues.rs.ba

Калциметар Eijkelkamp/08.53 Read More »

Ротациони вакуум упаривач IKA, Germany/RV 8

Лабораторија за контролу плодности земљишта Лабораторија за испитивањe квалитета сточне хране Основне компоненте уређаја су: водено купатило, балон за упаравање, ротациона јединица, славина за расхладну течност, кондензатор, прихватни суд. Вакуум у току упаравања постиже се најчешће преко повезане вакуум пумпе.Вакуум упаравање користи се за припрему сувих односно уконцентрисаних екстраката, као и за дестилацију органских растварача.

Ротациони вакуум упаривач IKA, Germany/RV 8 Read More »

Soxterm екстрактор Gerhardt, Germany/SOX 414 Macro

Лабораторија за контролу плодности земљишза Лабораторија за испитивање квалитета сточне хране Soxterm јединица посједује 4 мјеста за симултану екстракцију узорака. Подешавање параметара екстракције у зависности од растварача и врсте узорка. Систем повезан са рачунаром за аутоматску екстракцију. Резервоар за лако испуштање растварача.Soxterm екстрактор се користи за екстракцију и одређивање садржаја масти у различитим узорцима. Претходно

Soxterm екстрактор Gerhardt, Germany/SOX 414 Macro Read More »

pH метар WTW, Germany/pH 7310

Лабораторија за контролу плодности земљишта Лабораторија за испитивање квалитета сточне хране Опсег мјерења pH од -2 до +20.pH-метар 7310 омогућава прецизно и тачно одређивање pH вриједности брзо и поуздано. Контакт: еmail: office@pof.ues.rs.ba Тел: +387(0)57 340 401 Тел: +387(0)57 342 701 http://www.pof.ues.rs.ba

pH метар WTW, Germany/pH 7310 Read More »

Пећ за жарење Narbatherm/L 5/11/B180

Лабораторија за квалитет плодности земљишта Лабораторија за испитивање квалитета сточне хране Температурни опсег 30-30000 C, контролер са различитим степеном програмирања. Опремљена са квалитетним, вишеслојним топлотним изолатором. Пећ за жарење је дизајнирана за комерцијалну употребу у лабораторијама. Примјењује се за жарење различитих узорака. Контакт: еmail: office@pof.ues.rs.ba Тел: +387(0)57 340 401 Тел: +387(0)57 342 701 http://www.pof.ues.rs.ba

Пећ за жарење Narbatherm/L 5/11/B180 Read More »

Kjeldahl анализатор VELP SCIENTIFICA, Italy/DK20, UDK 159

Лабораторија за контролу плодности земљишта Лабораторија за испитивање квалитета сточне хране Потпуно аутоматизован Kjeldahl систем за припрему узорка, дестилацију и титрацију, омогућава потпуно сигурно руковање. Аутоматско додавање свих реагенаса (NaOH, воде, борне киселине, титранта), сви остаци након анализе се уклањају. Аутоматско прерацунавање садржаја азота и протеина.Kjeldahl анализатор се примјењује за одређивање садржаја азота и укупних

Kjeldahl анализатор VELP SCIENTIFICA, Italy/DK20, UDK 159 Read More »

Универзална сушница Memmert/UNB 400

Лабораторија за квалитет плодности земљишта Лабораторија за испитивање квалитета сточне хране Touch-screen дисплеј, висока прецизност, унутрашњост и спољашњост од нерђајућег челика, гријање са 4 стране, опсег температуре до 5-2200 C, запремина коморе 53 литара. Сушење лабораторијског посуђа, загријавање узорака, одређивање суве материје. Контакт: еmail: office@pof.ues.rs.ba Тел: +387(0)57 340 401 Тел: +387(0)57 342 701 http://www.pof.ues.rs.ba

Универзална сушница Memmert/UNB 400 Read More »