Факултет за производњу и менаџмент

Факултет за производњу и менаџмент Требињe основан је одлуком Народне Скупштине Републике Српске и, у оквиру Универзитета у Српском Сарајеву, почео је са радом 1995. године, а од септембра 2007. године је организациона јединица интегрисаног Универзитета у Источном Сарајеву. Мисија Факултета за производњу и менаџмент у Требињу подразумијева највише стандарде у образовању и научно-истраживачком раду са циљем образовања инжењера индустријског инжењерства и менаџмента, као и индустријског инжењерства за енергетику чије би знање било примјенљиво у областима: производње, менаџмента, енергетике, маркетинга, предузетништва, пројектовања информационих система, пројектовања система квалитета и управљања квалитетом.

Од октобра 2012. године, настава на Факултету за производњу и менаџмент одвија се у згради унутар комплекса бивше касарне у Требињу (Степе Степановића б.б.) а у складу са Споразумом о кориштењу закљученим између Град Требиње и Универзитета у Источном Сарајеву.

На Факултету за производњу и менаџмент Универзитета у Источном Сарајеву су опремљене сљедеће лабораторије:

  1. Мјерна лабораторија
  2. CNC лабораторија
  3. Лабораторија за савремену производњу
  4. CNC Кабинет

Контакт

email: fpm@fpm.ues.rs.ba
Тел: +387 (0)59 240 654
Тел: +387 (0)57490 654

http://www.fpm.ues.rs.ba