О нама

Истраживачка инфраструктура
Ми цијенимо истраживање и иновације као основни облик учења. За успјех је потребна сарадња, не само између научника, вец́ и са заједницом, индустријом и пословним сектором. Без обзира да ли сте универзитетски истраживач или један од наших многих сарадника и партнера, Универзитет у Источном Сарајеву располаже објектима и ресурсима који су вам потребни да реализујете ваше истраживање.

Шта је истраживачка инфраструктура?
Истраживачка инфраструктура (инфраструктура за спровођење научноистраживачког и умјетничкоистраживачког рада) представља просторе (центре, лабораторије итд.) инструменте, апарате, материјале и виртуелне изворе потребне за спровођење основних и примјењених истраживања.

Како пронаћи истраживачку инфраструктуру на Универзитету у Источном Сарајеву?
На интернет страници истраживачке инфраструктуре Универзитета у Источном Сарајеву истраживачка инфраструктура се може претраживати преко кључних ријечи или по чланици Универзитета. Више информација који се односе на истраживачку инфраструктуру могу се добити преко контакт података који су наведени испод сваке опреме. Информације које се односе на истраживачку инфраструктуру доступне су и на интернет страницама чланица Универзитета.

Отворени приступ истраживачкој инфраструктури на Универзитету у Источном Сарајеву
Универзитет у Источном Сарајеву промовише отворени приступ науци и истраживачкој инфраструктури. Услови, принципи и поступак за омогућавање приступа и коришћења истраживачке инфраструктуре на Универзитету у Источном Сарајеву регулисани су Правилником о процедурама за отворени приступ истраживачкој инфраструктури на Универзитету у Источном Сарајеву. Под условима и принципима за приступ истраживачкој инфраструктури који се уређују овим Правилником, подразумијевају се процедуре пријаве и одобравања коришћења истраживачке инфраструктуре као и регулисања права власништва над резултатима завршених истраживања.