Екстракциона јединица течно – течно (UOP5MkII), Heat Exchanger, Armfield Limited, Bridge House, Енглеска

Лабораторија за процесно инжењерство

Течно – течно екстракциона јединица састоји се од колоне висине 1,6 m, дијаметра 50 mm и сачињена је од стакла. Колона је напуњена Рашиговим прстеновима промјера 15 mm. Водена фаза кроз систем циркулише из 25 литарског напојног и повратног резервоара. Течност се транспортује пумпом чији је проток у опсегу од 50 – 250 ml/min.

Колона се користи за извођење операције екстракције у систему течно – течно.

Контакт:

email: sekretar@tfzv.ues.rs.ba  

+387 56 260 190
+387 56 261 072

http://www.tfzv.ues.rs.ba/