Електротехнички факултет

Електрични бицикл МS ENERGY eBike i10

Лабораторија за обновљиве изворе електричне енергије Електрични бицикл MS ENERGY eBike i10 представља склопиви електрични бицикл. На батерији може може прећи до 50 km и има три електричне брзине. Осим електричног мотора бицикл има и 6 брзина, тако да не морате укључивати мотор, или можете упоредо да окрећете педале и да вам електромотор помаже у […]

Електрични бицикл МS ENERGY eBike i10 Read More »

Дрон

Лабораторија за обновљиве изворе електричне енергије Дрон за снимање тешко приступачних објеката, као што су вјетротурбине, соларни панели на крововима зграда, бране хидроелектрана итд. Маса дрона је 240 g, максимално вријеме лета износи 31 min, пренос видеа на удаљеност до 10 km, ниво отпорности на вјетар 5, Ultra-clear 4K video.

Дрон Read More »

Трофазни анализатор квалитетa електричне енергије Metrel MI 2892-AD

Лабораторија за електричне машине, електромоторне погоне и квалитет електричне енергије Ручни, вишефункцијски трофазни анализатор квалитета електричне енергије потпуно усклађен са стандардом IEC 610000-4-30 Класа А. Мјерне функције: напон (4-канала), струја 4-канала), снага (активна, реактивна, привидна), несиметрија напона, мјерење треперења, хармоника и међухармоника, фактор снаге, енергија (активна, реактивна, привидна), мјерење температуре.. Мјерење снаге у складу са

Трофазни анализатор квалитетa електричне енергије Metrel MI 2892-AD Read More »

FLUKE 805, уређај за испитивање механичких вибрација електричних машина

Лабораторија за електричне машине, електромоторне погоне и квалитет електричне енергије Уређај који омогућава ручно мјерење вибрација из области механичких вибрација електричних машина, прије свега трансформатора и ротационих машина различитих снага. Уређај омогућава мјерење вршног фактора и температуре, а додатно пружа дијагностику стања машине према важећим ISO стандардима. Испитивање механичких вибрација са преносним уређајем овог типа

FLUKE 805, уређај за испитивање механичких вибрација електричних машина Read More »

GEOHM C, уређај за испитивање отпорности уземљења

Лабораторија за електричне машине, електромоторне погоне и квалитет електричне енергије Уређај за испитивање отпорности уземљења уземљивача објеката различите намјене. Користећи методу са три или четири проводника могу се реализовати мјерења до 50 kΩ, са аутоматским или ручним избором тестне струје. Уређај садржи и опцију мјерења специфичне електричне отпорности тла, према важећим међународним процедурама, са анализом

GEOHM C, уређај за испитивање отпорности уземљења Read More »

Flir E40, термална камера

Лабораторија за електричне машине, електромоторне погоне и квалитет електричне енергије Уређај омогућава приказ термалне IC слике на екрану резолуције 160×120, у опсегу од -20°C до 650°C. Опције термалне камере омогућавају подешавање коефицијента рефлексије, удаљености и осталих параметара битних за прецизно IC приказивање термалне слике. Термална осјетљивост је мања од 0,07°C па је погодан за праћење

Flir E40, термална камера Read More »

Fluke 345, преносни анализатор квалитетa електричне енергије

Лабораторија за електричне машине, електромоторне погоне и квалитет електричне енергије Анализатор квалитета електричне енергије са два улазна канала. Намијењен је за анализу параметара електричне енергије до нивоа од 600 V, 1000 A. Омогућава једнофазна мјерења ефективних вриједности струје, напона, таласног облика, и детаљну анализу квалитета електричне енергије. Такође омогућава континуално мјерења привидне, активне и реактивне

Fluke 345, преносни анализатор квалитетa електричне енергије Read More »

Испитни уређај Dr. Staiger, Mohilo+CoGmb

Лабораторијa за електричне машине и електромоторне погоне Испитни уређај “Dr. Staiger, Mohilo+CoGmbH” је намијењен за испитивање и верификацију моментних карактеристика електричних машина. Уређај се састоји из испитног стола, оптеретног система, и командно-мјерног пулта. Испитивана машина се прикључује на једно од три мјерна вратила у зависности од снаге и брзине мотора. На сваком од три вратила

Испитни уређај Dr. Staiger, Mohilo+CoGmb Read More »

Постројење за испитивање опреме високим ударним атмосферским и склопним напонима

Лабораторија за високи напон Постројење се користи за испитивање изолације високонапонске опреме ударним атмосферским и склопним напонима облика 1,2/50 μs, односно 250/2500 μs. Ударни генератор је тростепени са максималним излазним напоном од 350 kV и енергијом од 4,4 kWs. Контакт е-mail: mladen.banjanin@etf.ues.rs.ba

Постројење за испитивање опреме високим ударним атмосферским и склопним напонима Read More »

Постројење за испитивање опреме високим напоном учестаности 50 Hz и високим једносмјерним напоном

Лабораторија за високи напон Постројење се користи за испитивање изолације високонапонске опреме напоном индустријске учестаности (50 Hz). Испитни трансформатор има максималан излазни напон од 125 kV и снагу од 20 kVA. Постројење се такође користи за испитивање изолације високонапонске опреме једносмјерним напоном, и то до вриједности напона од 80 kV при струји од 3 mA.

Постројење за испитивање опреме високим напоном учестаности 50 Hz и високим једносмјерним напоном Read More »