Демонстратор Osborne-Reynolds-овог критеријума (F1-20), Osborne Reynolds Demonstrations F1-20, Armfield Limited, Bridge House, Енглеска

Лабораторија за процесно инжењерство

Апаратура се се састоји од резервоара који је повезан са тест цијеви дужине 700 mm. Апаратура је повезана са хидрауличним столом помоћу кога се резервоар напаја водом, а пражњење резервоара се врши излазним вентилом на апаратури. Изнад резервоара налази се резервоар за дозирање маркер течности чија је улога да у тест цијеви индукује режим струјања флуида.

Апаратура се користи за одређивање режима струјања флуида за различите услове струјања.

Контакт:

email: sekretar@tfzv.ues.rs.ba  

+387 56 260 190
+387 56 261 072

http://www.tfzv.ues.rs.ba/