Апаратура за одређивање губитака у цијевима (F1-18), Energy Losses in Pipes F1-18, Armfield Limited, Bridge House, Енглеска

Лабораторија за процесно инжењерство

Ова апаратура се састоји од тест цијеви позициониране вертикално поред уређаја кроз коју може протицати вода директно из хидрауличног стола или из резервоара којим је апаратура опремљена. Извори воде омогућавају високе и ниске брзине струјања воде које се могу контролисати вентилом на излазу из тест цијеви. Апаратура је опремљена и живиним и воденим манометрима чија је улога мјерење укупног притиска.

Апаратура се користи за одређивање губитака усљед подужног трења у цјевоводном систему.

Контакт:

email: sekretar@tfzv.ues.rs.ba  

+387 56 260 190
+387 56 261 072

http://www.tfzv.ues.rs.ba/