Демонстратор кавитације (F1-28), Cavitation Demonstration F1-28, Armfield Limited, Bridge House, Енглеска

Лабораторија за процесно инжењерство

Апаратура се састоји од циркуларне Вентури цијеви, три Бурдонова манометра који мјере статички притисак контролног вентила на апаратури.

Апаратура се користи за демонстрацију феномена кавитације, који настаје усљед наглих промјена брзине струјања флуида и притиска у цијевном воду. Усљед повећања брзине струјања, према Бернулијевој једначини притисак пада све док се не достигне граница која одговара напону паре течности која струји. При овом притиску долази до формирања мјехурића водене паре који снажно погађају елементе у систему (пропелере, импелере и сл.) и на тај начин их уништавају.

Контакт:

email: sekretar@tfzv.ues.rs.ba  

+387 56 260 190
+387 56 261 072

http://www.tfzv.ues.rs.ba/