Лабораторије

Академија ликовних умјетности
Катедра графике
Катедра за вајарство
Електротехнички факултет
Лабораторија за аутоматику
Лабораторија за електричне машине
Лабораторија за ембедид системе
Лабораторија за мехатронику
Лабораторија за програмабилне логичке контролере
Лабораторија за телекомуникације
Факултет за производњу и менаџмент
CNC лабораторија
Лабораторија за савремену производњу
CNC учионица / Мјерна лабораторија
Мјерна лабораторија
Машински факултет
Лабораторија за CNC машине, алатке и CIM системе
Лабораторија за примијењену механику и машинске конструкције
Лабораторијa за заваривање и испитивање материјала
Медицински факултет
Анатомска сала
Операциона сала
Центар за биомедицинске науке
Лабораторија за биохемију
Пољопривредни факултет
Лабораторија за контролу плодности земљишта
Систем за одређивање протеина
Саобраћајни факултет
Лабораторија за испитивање мотора
Лабораторија за испитивање моторних возила
Технолошки факултет
Лабораторија за хемијско процесно инжењерство
Лабораторија за прехрамбену технологију
Лабораторија за процесно инжењерство