Размјењивач топлоте (F1-21), Heat Exchanger, Armfield Limited, Bridge Hause, England

Лабораторија за процесно инжењерство

Размјењивач топлоте, односно секција за анализу преноса топлоте састоји се од неколико подјединица:

HT-33-Shell & Tube Heat Exchanger, HT-34-Jacked Vessel with Coil & Stirrer, HT-35-Cross Flow Heat Exchanger, HT-36-Tubular Heat Exchanger, HT-37-Plate Heat Exchanger .

Систем је опремљен едукативним софтвером за праћење и управљање радом свих модула размјењивача топлоте. Користе се за одређивање основних параметара у преносу топлоте, као и поређењем ове врсте уређаја са уређајима који се користе у реалним индустријским условима.

Контакт:

email: sekretar@tfzv.ues.rs.ba  

+387 56 260 190
+387 56 261 072

http://www.tfzv.ues.rs.ba/