Демонстратор мјерења протока (F1-21), Flow Meter Demonstration F1-21, Armfield Limited, Bridge House, Енглеска

Лабораторија за процесно инжењерство

Апаратура се састоји од три врсте мјерача протока (мјерача са пригушном плочом, Вентури цијеви и ротаметра). Снабдјева се водом из хидрауличног стола, на чијем вентилу се подешава и проток.

Апаратура се користи за поређење вриједности протока добијених коришћењем различитих врста мјерача.

Контакт:

email: sekretar@tfzv.ues.rs.ba  

+387 56 260 190
+387 56 261 072

http://www.tfzv.ues.rs.ba/