Апсорпциона јединица гас-течно (UOP7MkII), Gas Absorption Column, Armfield Limited, Bridge House, Енглеска

Лабораторија за процесно инжењерство

Апсорпциона јединица састоји се од колоне висине 1,4 m, дијаметра 80 mm и подијељена је у двије секције. Колона је напуњена Рашиговим прстеновима промјера 15 mm. Електронски сензор притиска мјери пад притиска дуж колоне. Пумпа за транспорт течности омогућава проток у опсегу од 1-10 l/min. Сензори температуре мјере температуре гаса и течности. Рад апаратуре се прати едукативним софтвером.

Колона се користи за извођење операције апсорпције у систему гас – течност.

Контакт:

email: sekretar@tfzv.ues.rs.ba  

+387 56 260 190
+387 56 261 072

http://www.tfzv.ues.rs.ba/