Tehnološki fakultet

Apsorpciona jedinica gas-tečno (UOP7MkII), Gas Absorption Column, Armfield Limited, Bridge House, Engleska

Laboratorija za procesno inženjerstvo Apsorpciona jedinica sastoji se od kolone visine 1,4 m, dijametra 80 mm i podijelјena je u dvije sekcije. Kolona je napunjena Rašigovim prstenovima promjera 15 mm. Elektronski senzor pritiska mjeri pad pritiska duž kolone. Pumpa za transport tečnosti omogućava protok u opsegu od 1-10 l/min. Senzori temperature mjere temperature gasa i […]

Apsorpciona jedinica gas-tečno (UOP7MkII), Gas Absorption Column, Armfield Limited, Bridge House, Engleska Read More »

Ekstrakciona jedinica tečno – tečno (UOP5MkII), Heat Exchanger, Armfield Limited, Bridge House, Engleska

Laboratorija za procesno inženjerstvo Tečno – tečno ekstrakciona jedinica sastoji se od kolone visine 1,6 m, dijametra 50 mm i sačinjena je od stakla. Kolona je napunjena Rašigovim prstenovima promjera 15 mm. Vodena faza kroz sistem cirkuliše iz 25 litarskog napojnog i povratnog rezervoara. Tečnost se transportuje pumpom čiji je protok u opsegu od 50

Ekstrakciona jedinica tečno – tečno (UOP5MkII), Heat Exchanger, Armfield Limited, Bridge House, Engleska Read More »

Razmјenjivač toplote (F1-21), Heat Exchanger, Armfield Limited, Bridge Hause, England

Laboratorija za procesno inženjerstvo Razmјenjivač toplote, odnosno sekcija za analizu prenosa toplote sastoji se od nekoliko podjedinica: HT-33-Shell & Tube Heat Exchanger, HT-34-Jacked Vessel with Coil & Stirrer, HT-35-Cross Flow Heat Exchanger, HT-36-Tubular Heat Exchanger, HT-37-Plate Heat Exchanger. Sistem je opremljen edukativnim softverom za praćenje i upravljanje radom svih modula razmјenjivača toplote.  Koriste se za određivanje

Razmјenjivač toplote (F1-21), Heat Exchanger, Armfield Limited, Bridge Hause, England Read More »

Laboratorijski reaktor (F1-21), Laboratory Reactor, HiTec Zang GmbH, Nјemačka

Laboratorija za procesno inženjerstvo Laboratorijski reaktor predstavlјa poluautomatizovan sistem. Sastoji se od sistema za grijanje i hlađenje firme Huber. Reaktorska posuda je opremlјena duplim plaštom za grijanje i hlađenje, mjeračima temperature i pH vrednosti. Takođe, u reaktoru se nalazi propelerska mješalica. Sud je spojen sa dvije dozirne posude, kao i za sistemom za destilaciju. Procesom

Laboratorijski reaktor (F1-21), Laboratory Reactor, HiTec Zang GmbH, Nјemačka Read More »

Demonstrator kavitacije (F1-28), Cavitation Demonstration F1-28, Armfield Limited, Bridge House, Engleska

Laboratorija za procesno inženjerstvo Aparatura se sastoji od cirkularne Venturi cijevi, tri Burdonova manometra koji mjere statički pritisak kontrolnog ventila na aparaturi. Aparatura se koristi za demonstraciju fenomena kavitacije, koji nastaje uslјed naglih promjena brzine strujanja fluida i pritiska u cijevnom vodu. Uslјed povećanja brzine strujanja, prema Bernulijevoj jednačini pritisak pada sve dok se ne

Demonstrator kavitacije (F1-28), Cavitation Demonstration F1-28, Armfield Limited, Bridge House, Engleska Read More »

Aparatura za određivanje gubitaka u cjevnoj infrastrukturi (F1-22), Energy Losses in Bends F1-22, Armfield Limited, Bridge House, Engleska

Laboratorija za procesno inženjerstvo Aparatura je osmišlјena tako da se analiziraju odvojeno energetski gubici u osnovnoj cjevnoj infrastrukturi i to na mjestima naglog suženja i naglog proširenja, na mjestu kolјena i račve. Drugi dio aparature je predviđen za određivanje gubitaka u cjevnom vodu na kome se nalazi ventil. Aparatura je opremlјena pijezometarskim cijevima i diferencijalnim

Aparatura za određivanje gubitaka u cjevnoj infrastrukturi (F1-22), Energy Losses in Bends F1-22, Armfield Limited, Bridge House, Engleska Read More »

Demonstrator mjerenja protoka (F1-21), Flow Meter Demonstration F1-21, Armfield Limited, Bridge House, Engleska

Laboratorija za procesno inženjerstvo Aparatura se sastoji od tri vrste mjerača protoka (mjerača sa prigušnom pločom, Venturi cijevi i rotametra). Snabdjeva se vodom iz hidrauličnog stola, na čijem ventilu se podešava i protok. Aparatura se koristi za poređenje vrijednosti protoka dobijenih korišćenjem različitih vrsta mjerača. Кontakt: email: sekretar@tfzv.ues.rs.ba   +387 56 260 190+387 56 261 072

Demonstrator mjerenja protoka (F1-21), Flow Meter Demonstration F1-21, Armfield Limited, Bridge House, Engleska Read More »

Demonstrator Osborne-Reynolds-ovog kriterijuma (F1-20), Osborne Reynolds Demonstrations F1-20, Armfield Limited, Bridge House, Engleska

Laboratorija za procesno inženjerstvo Aparatura se se sastoji od rezervoara koji je povezan sa test cijevi dužine 700 mm. Aparatura je povezana sa hidrauličnim stolom pomoću koga se rezervoar napaja vodom, a pražnjenje rezervoara se vrši izlaznim ventilom na aparaturi. Iznad rezervoara nalazi se rezervoar za doziranje marker tečnosti čija je uloga da u test

Demonstrator Osborne-Reynolds-ovog kriterijuma (F1-20), Osborne Reynolds Demonstrations F1-20, Armfield Limited, Bridge House, Engleska Read More »

Aparatura za određivanje gubitaka u cijevima (F1-18), Energy Losses in Pipes F1-18, Armfield Limited, Bridge House, Engleska

Laboratorija za procesno inženjerstvo Ova aparatura se sastoji od test cijevi pozicionirane vertikalno pored uređaja kroz koju može proticati voda direktno iz hidrauličnog stola ili iz rezervoara kojim je aparatura opremljena. Izvori vode omogućavaju visoke i niske brzine strujanja vode koje se mogu kontrolisati ventilom na izlazu iz test cijevi. Aparatura je opremljena i živnim

Aparatura za određivanje gubitaka u cijevima (F1-18), Energy Losses in Pipes F1-18, Armfield Limited, Bridge House, Engleska Read More »

Demonstrator isticanja mlaza kroz otvor i demonstrator profila mlaznice (F1-17), Orrifice and Free Jet Flow (F1-17), Armfield Limited, Bridge House, Engleska

Laboratorija za procesno inženjerstvo Aparatura F1-17 se sastoji od rezervoara koji se napaja vodom iz hidrauličnog stola. Na rezervoaru se nalazi specijalno profilisan otvor koji omogućava podešavanje malaznice. Sa desne strane rezervoara nalazi se panel sa obilježivačima na koji se podešava milimetarski papir, pomoći koga se obilježavaju rastojanja pojedinih dijelova mlaza od referentne tačke. Koristi

Demonstrator isticanja mlaza kroz otvor i demonstrator profila mlaznice (F1-17), Orrifice and Free Jet Flow (F1-17), Armfield Limited, Bridge House, Engleska Read More »