Апаратура за одређивање губитака у цјевној инфраструктури (F1-22), Energy Losses in Bends F1-22, Armfield Limited, Bridge House, Енглеска

Лабораторија за процесно инжењерство

Апаратура је осмишљена тако да се анализирају одвојено енергетски губици у основној цјевној инфраструктури и то на мјестима наглог сужења и наглог проширења, на мјесту кољена и рачве. Други дио апаратуре је предвиђен за одређивање губитака у цјевном воду на коме се налази вентил.

Апаратура је опремљена пијезометарским цијевима и диференцијалним манометрима. Дијаметар основне цијеви је 19,48 mm, а на мјесту проширења 26,2 mm. Апаратура се користи за одређивање коефицијента губитака у цијевном воду на мјестима мјесних отпора.

Контакт:

email: sekretar@tfzv.ues.rs.ba  

+387 56 260 190
+387 56 261 072

http://www.tfzv.ues.rs.ba/