Демонстратор истицања млаза кроз отвор и демонстратор профила млазнице (F1-17), Orrifice and Free Jet Flow (F1-17), Armfield Limited, Bridge House, Енглеска

Лабораторија за процесно инжењерство

Апаратура F1-17 се састоји од резервоара који се напаја водом из хидрауличног стола. На резервоару се налази специјално профилисан отвор који омогућава подешавање млазнице. Са десне стране резервоара налази се панел са обиљеживачима на који се подешава милиметарски папир, помоћу којег се обиљежавају растојања појединих дијелова млаза од референтне тачке.

Користи се за одређивање коефицијента брзине за мале отворе, коефицијента пражњења кроз мале отворе за случај различитих протока флуида и за поређење добијене трајекторије млаза са другим теоријски познатим.

Контакт:

email: sekretar@tfzv.ues.rs.ba  

+387 56 260 190
+387 56 261 072

http://www.tfzv.ues.rs.ba/