Лабораторијски реактор (F1-21), Laboratory Reactor, HiTec Zang GmbH, Њемачка

Лабораторија за процесно инжењерство

Лабораторијски реактор представља полуаутоматизован систем. Састоји се од система за гријање и хлађење фирме Huber. Реакторска посуда је опремљена дуплим плаштом за гријање и хлађење, мjерачима температуре и pH вредности. Такође, у реактору се налази пропелерска мјешалица. Суд је спојен са двије дозирне посуде, као и за системом за дестилацију. Процесом рада реактора управља се софтвером. Максимални радни притисак реактора је 1,1 bar, а температура 170 °C.

Реактор се користи за извођење основних некаталитичких и каталитичких хемијских реакција, као и реакцијама синтезе нових производа. Погодан је за испитивање кинетике великог броја реакција.

Контакт:

email: sekretar@tfzv.ues.rs.ba  

+387 56 260 190
+387 56 261 072

http://www.tfzv.ues.rs.ba/