pH метар WTW, Germany/pH 7310

Лабораторија за контролу плодности земљишта

Лабораторија за испитивање квалитета сточне хране

Опсег мјерења pH од -2 до +20.
pH-метар 7310 омогућава прецизно и тачно одређивање pH вриједности брзо и поуздано.

Контакт:

еmail: office@pof.ues.rs.ba

Тел: +387(0)57 340 401

Тел: +387(0)57 342 701

http://www.pof.ues.rs.ba