Istraživačka infrastruktura Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Istraživački centri

Otkrijte istraživačke resurse koji čine otkrića i inovacije mogućim.

Moderna oprema

Istraživačka oprema se stalno obnavlja kako bi se omogućila realizacija velikog broja visokosofistiranih istraživačkih procedura.

Stručno osoblje

Stručno osoblje pomaže svim istraživačima u realizaciji istraživanja i dobijanju pouzdanih rezultata.

Otvoreni pristup

Pravilnik o procedurama za otvoreni pristup istraživačkoj infrastrukturi na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu podržava primjenu principa otvorene i odgovorne nauke.

Kategorije