Tehnološki fakultet

Na Tehnološkom fakultetu sve laboratorije su opremlјene najsavremenijim uređajima za ispitivanja na kojima se sprovodi naučno-istraživački rad nastavnika i saradnika te praktične laboratorijske vežbe studenata na svim ciklusima studija.

Važno je istaći da je Tehnološki fakultet Zvornik u prethodnom periodu u okviru projekta „Modernizacija Univerziteta u Istočnom Sarajevu“ dobio laboratorijsku opremu u vrijednosti od oko četiri miliona maraka, pri čemu su značajno pobolјšani uslovi za dalјi obrazovni i naučno-istraživački rad na ovoj ustanovi.

U okviru fakulteta kao dio organizacione jedinice formiran je „Institut hemijsko inženjerstvo, tehnologiju i ekologiju“ koji je registrovan kod  Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo kao naučno-istraživačka organizacija bez svojstva pravnog lica. Pravilnikom o radu naučno-istraživačkih centara organizacionih jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu (br. 01-S-459-1-XXXVIII/17 od 30.11.2017.) regulisan je rad „Centra za tehnologiju proizvodnje hrane“. U Centru se obavlјaju osnovna, primjenjena i razvojna istraživanja, istraživanja u funkciji obrazovno-nastavne djelatnosti, osposoblјavanje kadra za naučno-istraživački rad, te aktivnosti po zahtjevu privrede.

Fakultet podržava naučno-istraživački rad i stručno usavršavanje nastavnog osoblјa, te obezbjeđuje uslove za sprovođenje naučno-istraživačkih aktivnosti, u skladu sa materijalnim i drugim mogućnostima. U prethodnim godinama nastavnici i saradnici fakulteta su bili uklјučeni u realizaciju više naučno-istraživačkih projekata iz „TEMPUS“, ERASMUS+, HORIZON 2020 programa.

Jedan od posebnih aspekata primjene nauke u sredini jesu aktivnosti sa privredom. Fakultet organizuje ili sarađuje u aktivnostima privrednih subjekata u zajednici. Fakultet realizuje projekte za privredu i industriju, počev od projektovanja postrojenja i novih tehnologija, kao i rješavanja određenih problema u industriji i unaprijeđenja postojećih tehnologija i procesa. Fakultet posjeduje licencu za analizu vode (II kategorija) i licencu za ekologiju. Jedan broj zaposlenih nastavnika ima i lične (pojedinačne) licence za projektovanje.

Кontakt:

email: sekretar@tfzv.ues.rs.ba  

+387 56 260 190
+387 56 261 072

http://www.tfzv.ues.rs.ba/